Alleen ruime Evangelieprediking keert ons van de zonde af

Opinie

Voor veel christelijke jongeren (en ouderen) is het geloof geen vanzelfsprekende zaak meer. Laten we de Heere daarom smeken om een heroriëntatie op Christus en de beleefde gemeenschap met Hem, gewerkt door Zijn Geest.