„Credo van Nicea-Constantinopel overbrugt kloof tussen Rome en Reformatie”

Kerk & religie

De belijdenis van Nicea/Constantinopel is de meest klassieke samenvatting van het christelijk geloof en wordt door vrijwel alle kerken in het Oosten en het Westen erkend. Tijd om hier de eenheid te zoeken en de kloof tussen Rome en Reformatie te overbruggen, vinden de hoogleraren Bram van de Beek en Herwi Rikhof.