Omgaan met emoties van je kind

Onderwijs & opvoeding

Ik heb twee kinderen van 6 en 9 jaar, die verschillend met hun gevoelens omgaan. Anna van 9 vindt het moeilijk zich verbaal te uiten. Bij haar moet ik vaak gissen hoe zij zich voelt. Robert van 6 is juist explosief in emoties. Hoe kan ik op een goede manier met de emoties van mijn kinderen omgaan?