Vakleerkracht bewegingsonderwijs gewild op basisscholen

Onderwijs & opvoeding

Leerkrachten die na 2001 met hun pabo-opleiding startten, zijn zonder aanvullende leergang niet meer bevoegd gym te geven. Scholen zoeken manieren om de gymlessen te kunnen laten doorgaan. De vakleerkracht bewegingsonderwijs lijkt een ideale oplossing.