Gebruik als christen je gaven voor de gemeenschap

Opinie

In de huidige individualistische maatschappij moeten leden van de reformatorische gemeenschap juist verantwoordelijkheid tonen. Dat kan door zich in te zetten voor bijvoorbeeld een gemeente of christelijke vereniging.