Dr. Balke laat licht Reformatie schijnen over kerk en theologie

Kerk & religie

In ”Via Vitae” –De weg des levens, Psalm 16– heeft dr. W. Balke een aantal artikelen en lezingen bijeengebracht, met enkele nieuw geschreven stukken. Een scala aan namen uit de kerkgeschiedenis wordt voor het voetlicht gebracht. Dr. Balke kennend, verbazen we ons niet dat Calvijn daarbij een prominente plaats inneemt. Dat betekent intussen niet dat de aandacht voor vele anderen –zoals de voorlopers van de Reformatie, Luther, Beza, Kohlbrugge, de voormannen van het Réveil en Noordmans– vluchtig wordt. De gouden draad in alle namen en onderwerpen is de rijkdom die de Reformatie heeft gevonden in de Heilige Schrift. „De erfenis van de hervormers is nog nimmer uitgeput.”