Verschil rijk en arm staat geluk in Nederland in de weg

Opinie

Ondanks de welvaart is er in Nederland een gevoel van onbehagen. Rijkdom is in ons land ongelijk verdeeld. Uiteindelijk draait het in de economie niet om economische groei, maar om het bevorderen van het geluk en de kwaliteit van de samenleving.