Kamer buigt zich over segregatie onderwijs

Politiek

Het wetsvoorstel van minister Slob om ouders meer mogelijkheden te geven nieuwe scholen te stichten, leidt tot meer segregatie in het onderwijs.