Column: #ikvaccineer

Opinie

Voor sommigen is het een schok deze column te lezen. Zij dachten dat er met mijn terugkeer naar Nederland ook een eind aan deze schrijfsels kwam. Geenszins. We woonden ruim zes jaar in Singapore, maar de eerste column zag negen jaar geleden al het licht. Daarin ging het ook al over China, maar latere bijdragen belichtten een variatie aan onderwerpen. En deze rubriek heet niet ”van overzee”, dus schrijf ik graag nog even door. Tot het eind van het jaar D.V.