Schriftuurlijk-bevindelijke prediking geanalyseerd

Opinie

Arie van der Knijff heeft een onderzoek gedaan naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten (GG). Dit proefschrift is een weergave van zijn onderzoek, dat hij deed „om het begrijpen van bevinding binnen de specifieke context van preken.”