Duurzaamheid: het nieuwe evangelie of invulling van Bijbels dienen?

Groen & duurzaamheid

De hang naar duurzaamheid krijgt soms religieuze trekjes. Botst dat met het christelijk geloof? Theologen in gesprek over kritische stellingnames uit het duurzaamheidsdebat.