Voorzienigheid geen noodlot, maar vaderlijke voorzorg

Opinie

Als Gods besluit zich in de geschiedenis ontvouwt, wordt het voor christenen moeilijk om God te onderscheiden van het lot. Het verstaan van de voorzienigheid als vaderlijke voorzorg door het werk van de Geest verrijkt zicht op vrijheid.