Column: Concurrentie prikkel voor duurzaam ondernemen

Opinie

Duurzaamheid is een thema dat ook veel bedrijven interesseert. De motieven om duurzaam te ondernemen, zijn velerlei. Vaak worden twee typen motieven onderscheiden: extrinsieke en intrinsieke motivatie.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.