Afzien van vergoeding voor vrijwilligerswerk kan aftrekbare gift zijn

Economie

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn in beginsel aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Ook het afzien van een vrijwilligersvergoeding kan als aftrekbare gift gelden.