Virtuele therapie in de psychiatrie

Gezondheid

Leven in een waanwereld kan worden bestreden door oefeningen in een virtuele wereld. Dat is de kern van de door prof. Wim Veling ontwikkelde behandeling voor mensen met extreme achterdocht. Ook bij andere stoornissen kan virtuele therapie effectief zijn. „Momenteel onderzoeken we het effect van een vr-agressietraining voor tbs’ers.”