Bevlogenheid van Vroege Kerk als wenkend voorbeeld voor deze tijd

Kerk & religie

De eerste christenen hadden een Emmaüservaring in hun aangesproken worden door Christus. Diezelfde bevlogenheid mag ons ook weer in vuur en vlam zetten.