Rijksdienst Cultureel Erfgoed inventariseert kerkgebouwen

Kerk & religie

Nederland telt naar schatting ruim zevenduizend kerkgebouwen die als kerk herkenbaar zijn. Daarvan zijn er circa 4500 tussen 1800 en 1970 gebouwd. Die laatste kerken zijn nu digitaal in kaart gebracht.