Opvoeder moet veelvuldig putten uit de Bron

Cultuur & boeken

Bij het opvoeden van jongeren is het vooral belangrijk dat opvoeders een vertrouwelijke omgang met de Heere kennen. Alleen zo kunnen zij –ondanks al hun gebreken– zinvol en hoopvol opvoeden en kan de opvoeding tot zegen zijn.