Aantal vaccinaties loopt in heel Nederland terug

Binnenland

In vrijwel alle Nederlandse gemeenten is de vaccinatiegraad de afgelopen vijf jaar gedaald. Uitschieters naar beneden zijn er echter niet langer uitsluitend op de Biblebelt.