Veertig jaar kerk in Carterton: „Het scheen wel
zo onmogelijk”

Kerk & religie

Reformed Congregations of New Zealand, heet de gereformeerde gemeente in Carterton. Meervoud, in de hoop op uitbreiding en om de band met de zustergemeenten te beklemtonen. Veertig jaar geleden werd de eerste kerkenraad bevestigd.