Gehakketak over bomenkap door Staatsbosbeheer

Groen & duurzaamheid

Staatsbosbeheer pleegt al jaren „roofbouw” op bossen in Nederland. Dat vindt Frits van Beusekom (78), in vroeger jaren leidinggevende bij die organisatie. Snijdt zijn kritiek hout?