Dr. Steef Post: Wijs bemiddelen bij herrie rond kerkorganist

Muziek

Niet altijd gaat het goed tussen organist en gemeente. Of tussen organist en ambtsdragers. Wanneer er frustraties ontstaan, hebben ambtsdragers volgens mediator dr. Steef Post een belangrijke taak: krachtig leiding- en sturing geven. „Niet door meer regels te stellen, maar door wijs te bemiddelen. Dit geeft rust en duidelijkheid in de gemeente.”

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.