In China begraven ze geruimde varkens levend

Economie

Onder West-Europese varkenshouders circuleert sinds een paar dagen een video van een grootschalige ruiming van varkens in China. Duizenden varkens wachten in een lange rij open vrachtauto’s op hun einde. De dieren worden vervolgens levend in een enorme kuil gedumpt. Een graafmachine duwt dieren die nog op de rand lopen, naar beneden. Dan breekt de video af.