Christenen hebben baat bij biecht

Opinie

Juist vandaag zijn er veilige ruimtes nodig waar zondaren eerlijk kunnen zijn, zonder er ongenadig van langs te krijgen. De pijn die het lijden van gezichtsverlies meebrengt, weegt niet op tegen de geestelijke bevrijding die erop volgt.