Offerdienst nog altijd actueel voor christen

Cultuur & boeken

De oudtestamentische offerwetgeving roept soms vragen op vanwege haar inhoud en bedoeling. Wat moeten christenen met deze vaak zeer gedetailleerde regelgeving?