Prof. Zorgdrager in dieslezing PThU: ‘Nashville’ onderdeel felle cultuurstrijd

Kerk & religie

Dat prof. dr. Heleen Zorgdrager op de elfde dies natalis van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) zou spreken over theologie en seksualiteit, stond al langere tijd vast. Door de maatschappelijke discussie over de Nashvilleverklaring kreeg haar lezing een nog actuelere lading.