Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit

Opinie

In dit artikel staat de Nashvilleverklaring over Bijbelse seksualiteit, zoals die volgende week wordt gemaild naar de voorgangers van een groot aantal kerkgenootschappen, met het verzoek deze te ondertekenen. De veertien artikelen worden omlijst door een voorwoord en een naschrift.