Eenheid én duidelijkheid nodig rond scheppingsorde

Opinie

Veel Bijbelgetrouwe voorgangers hebben de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring getekend. Dit is noch oppervlakkig noch voorbarig. De verklaring wil de kerkelijke eenheid niet frustreren maar ondersteunen met Bijbelse helderheid.