„Ervaringsdeskundige in ggz heeft aan half woord genoeg”

Gezondheid

Zelf kampten ze met zware problemen, nu proberen ze het lijden van psychisch zieken en verslaafden te verlichten. Ervaringsdeskundigen krijgen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een steeds grotere rol.