„Theoloog van Ruler verdiept gesprek tussen protestanten en evangelischen”

Kerk & religie

De beweeglijke theologie van A. A. van Ruler, waarin kerk, wereld én Geest nauw verbonden zijn, verdiept het gesprek tussen protestanten en evangelischen, vindt dr. B. Plaisier. „De gesprekken in deze nieuwe oecumene hebben meer perspectieven en zijn urgenter dan die van de traditionele oecumene.”