Friese gravin Albertine Agnes was „een moeder in Israël”

Kerk & religie

Albertine Agnes van Nassau was een vrome vrouw. Ze had oog voor het geestelijk welzijn van haar onderdanen en was „een moeder in Israël.” Zo typeerde dr. C. R. van den Berg de vrouw van de Friese stadhouder Willem Frederik.