Regenboog is veilig maar niet vrijblijvend

Opinie

Een groot deel van de lezers van het RD heeft waarschijnlijk nooit gehoord van ”The Handmaid’s Tale”, de tv-serie waarnaar minister Van Engelshoven in haar ingezonden artikel verwijst. Daarin gaat het over christelijke fundamentalisten die de macht gegrepen hebben in de Verenigde Staten.