„Diaken ontsteekt licht in de duisternis”

Kerk & religie

„Onze God is een gulle God, Die een vermogen heeft en daarnaar uitdeelt”, aldus ds. S. van Meggelen tijdens de Landelijke Diaconale Dag zaterdag in Utrecht.