Theologen Rutgers, Greijdanus en Deddens verbonden anderhalve eeuw kerkgeschiedenis

Kerk & religie

Tegenover een jonge theologiestudent deed prof. dr. S. Greijdanus in 1948 zijn verhaal over hoe hij in 1887 een voorman van de Doleantie, F. L. Rutgers, meemaakte. Die student, Detmer Deddens, wist daarmee de gedachte aan Rutgers tot in de 21e eeuw levend te houden.