„Dorpskerken hebben zich vervreemd van het dorp”

Kerk & religie

De dorpskerken hebben zich de afgelopen jaren vervreemd van de dorpsgemeenschap, meent Koos Mirck, bestuurssecretaris van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK).