Jongere verdwaald in kerkenland; drie predikanten reageren

Kerk & religie

Ze hebben allemaal hun eigen kleur, de kerken in reformatorisch Nederland. Soms bestaat het verschil uit niet meer dan een schakering, een variant op de hoofdkleur. Onderlinge eenheid is echter ver te zoeken.