Handhaaf principes maar overleg ook constructief bij echtscheiding

Opinie

De stellingname van de SCJ dat bezinning rond (v)echtscheidingen in de reformatorische gezindte hard nodig is (RD 2-6) ondersteunen Maria de Jong-de Kruijf en Anje Slootweg. Vanuit hun praktijkervaring geven zij enkele observaties en aanzetten voor een publiek debat hierover.