Vrije wereldhandel staat onder druk

Economie

Vrijhandel bevorderen, we beschikken zelfs over een speciale instelling ervoor: de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Maar liefst 164 landen hebben zich erbij aangesloten. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er grote stappen gezet op dit terrein. De laatste tijd echter staat het ideaal van onbelemmerde im- en exportstromen onder druk.