Op rupsbanden naar de vloedlijn

Consument

Het is voor mensen met een lichamelijke beperking al een hele klus om bíj het strand te komen. Maar de vloedlijn blijft meestal een onbereikbaar ideaal. Elke rolstoel loopt immers vast in het mulle zand. Of niet?

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.