Vijftig jaar Raad van Kerken heeft geleid tot betere contacten tussen kerken

Kerk & religie

Het oorspronkelijke optimisme is er wel uit bij de Raad van Kerken. Vijftig jaar geleden werd de organisatie immers opgericht om snel kerkelijke eenheid te brengen. Toch is er winst, zegt voorzitter drs. Dirk Gudde. „De winst is dat kerken elkaar steeds beter hebben leren kennen en dat de contacten verstevigd zijn.”