„Natuurbeheerder kan straks niet meer zonder drone”

Groen & duurzaamheid

Drones worden ingezet bij de bescherming van weidevogels en reekalfjes. En ze bieden nog meer mogelijkheden voor natuurbeheer.