Voor moeiten van vrouw met autisme is veel meer aandacht nodig

Opinie

Vrouwen met autisme voelen zich vaker dan mannen onbegrepen en overvraagd, ook in de kerk. Juist daar zou er meer oog voor hen moeten zijn, vindt Femmeke van den Berg.