Recensie: Gerben Mourik in Aalborg

Muziek

Als uitvloeisel van zijn project ”Audite Nova” had Gerben Mourik de eer een dubbel-cd op te nemen in de Church of Ansgar in het Deense Aalborg, op het drieklaviers orgel (1977) van P. G. Andersen. Het in positieve zin hybride karakter ervan –twee neoklassieke werken en een aanzienlijk romantischer ”Crescendovaerk” in zwelkast– maakt veel mogelijk.