Doop niet in plaats van besnijdenis

Kerk & religie

De Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland deed onlangs het voorstel om enkele woorden aan het doopformulier toe te voegen. Dit om meer duidelijkheid te verschaffen inzake de relatie doop en besnijdenis. Het is de vraag of dat navolging verdient.