Eerste pioniersplek uit pioniersplek PKN

Kerk & religie

Voor het eerst is er in de Protestantse Kerk een pioniersplek gevormd die voortkomt uit een (voormalige) pioniersplek. Wijkgemeente Crosspoint begint met pioniersplek House of Joy.