Andere aanpak bij dyslexie

Onderwijs & opvoeding

Een grote tekst lezen door een papier met daarin een gaatje ter grootte van één letter, schiet niet op. Wie hele woorden herkent, leest veel vlotter. Leesonderwijs dat daarop gericht is, kan problemen bij kinderen met aanleg voor dyslexie voorkomen, aldus Balt van Raamsdonk, bestuursvoorzitter van de Stichting Platform Dyslexie Nederland.