Wilna Shaw, pionier van het kinderevangelisatiewerk

Kerk & religie

Pionieren zit haar in het bloed. Het bracht Wilna Shaw-Karsemeijer naar Albanië, maar ook naar migrantengemeenten. Allemaal in het belang van evangelisatie onder kinderen. Deze maand is de pionier veertig jaar in dienst bij het Internationaal Kinderevangelisatie Genootschap (IKEG).