Sluit voorstanders nullijn niet buiten bij mediaopvoeding

Opinie

In de gereformeerde gezindte wordt met media heel verschillend omgegaan. Gezamenlijke mediaopvoeding is dus erg lastig. Laten we niettemin elke groep hierbij betrekken, bepleit Henk Wagterveld.