We zijn allemaal katholiek

Kerk & religie

„Ik geloof de heilige katholieke kerk.” Er bestaan nogal wat misverstanden over deze woorden uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. Want katholiek is niet hetzelfde als rooms-katholiek. Prof. dr. W. van Vlastuin: „We moeten het woord katholiek weer leren spellen.”