„Huidige Israël niet gelijkstellen aan uitverkoren volk”

Kerk & religie

De staat van Israël is terecht opgericht en is ook legaal, maar dat neemt niet weg dat zij momenteel de regels van het internationale recht schendt. Kritiek op Israël heeft níets te maken met antisemitisme, zo stelt Kees Blok van Kairos Sabeel Nederland.